Theresa Troupe

In 1877 trad de ‘Theresa Troupe’ op in Amsterdam. Een opvallend gezelschap dat naast ‘the Only female N*gro delineator and Banjo Player’ mejuffrouw Theresa bestond uit twee komische zangeressen en danseressen en een gevierd imitator van zwarte mensen. Wie deze personen precies zijn en waar zij vandaan kwamen, is, net als hun volledige namen, niet bekend. Het gezelschap kan met recht uniek genoemd worden. De blackface-industrie werd gedomineerd door mannen. 


Bron: Algemeen Handelsblad, 1 december 1877.