Koning Koko

Begin juni 1890 vatte een dennenboom naast het toneel vlam tijdens de opvoering van Koning Koko in de Salon des Variétés. Het vuur sloeg over naar de schermen op het toneel. Oplettende werknemers sneden de touwen van de schermen los, waardoor de brandende schermen op de grond vielen en snel konden worden uitgetrapt en geblust. Tegen de tijd dat de brandweer arriveerde was het gevaar al geweken. Een kwartier na het uitbreken van de brand werd de opvoering voortgezet, alsof er niets was gebeurd. Toegesnelde hulpverleners bleven hangen om de opvoering gratis te bekijken, waardoor de zaal zelfs voller was dan vóór de brand. 


Bron: Het nieuws van den dag, 6 juni 1890 en Leeuwarder Courant, 7 juni 1890.